Σύνδεση / Εγγραφή

Μέγεθος Γραμ/σειράς

Γαλλική Σχολή

Νεοκλασικό κτίριο του 19ου αιώνα. Το κεντρικό κτίριο κτίστηκε το 1858 για λογαριασμό ενός Αιγυπτίου Εμπόρου και επεκτάθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1884 περιήλθε στην κυριότητα των καλογραιών της καθολικής εκκλησίας και σήμερα αποτελεί ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης.