Σύνδεση / Εγγραφή

Μέγεθος Γραμ/σειράς

Βυζαντινό Φρούριο στον «Κάστελλο» της Αγίας Κυριακής

Στο λόφο Καστέλλι Βαρυπέτρου βρίσκονται τα απομεινάρια μιας τειχισμένης ακρόπολης με κτίρια ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.Στο λόφο αυτό μετά το 961 οι Βυζαντινοί θα οικοδομήσουν ένα νέο φρούριο, από το οποίο σήμερα σώζεται μονάχα ένα τμήμα του τείχους και των δεξαμενών του.