Σύνδεση / Εγγραφή

Μέγεθος Γραμ/σειράς

Χανιά

Περιοδική έκδοση του Δήμου Χανίων από το 1973-1991. Αναζήτηση μπορεί να γίνει με το έτος. Σε κάθε τεκμήριο υπάρχει η δυνατότητα ξεφυλλίσματος, μεγέθυνσης  και εκτύπωσης.

Τίτλος Υπότιτλος Εκδότης Επιμέλεια Γλώσσα Έκδοση Τόπος Έκδοσης Χρόνος Έκδοσης Τόμος Τεύχος Σελίδες Θέμα Διαδρομή
Χανιά Φοκλορικόν Φεστιβάλ Χανίων Δήμος Χανίων Ελληνική Χανιά 1973 1-34 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Φοκλορικόν Φεστιβάλ Μαΐου 1974 Δήμος Χανίων Ελληνική Χανιά 1974 1-50 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Φοκλορικόν Φεστιβάλ Μαΐου 1975 Δήμος Χανίων Ελληνική Χανιά 1975 1-50 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Ελευθέριος Βενιζέλος Δήμος Χανίων Ελληνική Χανιά 1976 1-60 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Δήμος Χανίων Ελληνική Χανιά 1977 1-61 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Δήμος Χανίων Ελληνική Ετήσια Χανιά 1978 1-67 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Δήμος Χανίων Ελληνική Ετήσια Χανιά 1979 1-64 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Δήμος Χανίων Μπουκουμάνης, Ηλίας Ελληνική Ετήσια Χανιά 1981 1-85 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Δήμος Χανίων Μπουκουμάνης, Ηλίας Ελληνική Ετήσια Χανιά 1982 1-109 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Δήμος Χανίων Ελληνική Ετήσια Χανιά 1983 1-128 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Δήμος Χανίων Γεωρβασάκης, Μιχάλης Ελληνική Ετήσια Χανιά 1984 1-112 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Δήμος Χανίων Γεωρβασάκης, Μιχάλης Ελληνική Ετήσια Χανιά 1985 1-112 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Δήμος Χανίων Γεωρβασάκης, Μιχάλης Ελληνική Ετήσια Χανιά 1986 1-121 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Δήμος Χανίων Πελεκανάκης, Γεώργιος Ελληνική Ετήσια Χανιά 1987 1-132 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Δήμος Χανίων Πελεκανάκης, Γεώργιος Ελληνική Ετήσια Χανιά 1988 1-128 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Δήμος Χανίων Πελεκανάκης, Γεώργιος Ελληνική Ετήσια Χανιά 1989 1-131 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Δήμος Χανίων Πελεκανάκης, Γεώργιος Ελληνική Ετήσια Χανιά 1990 1-103 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία
Χανιά Χανιά 1941-1951, 50 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης Δήμος Χανίων Ελληνική Ετήσια Χανιά 1991 1-152 Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, δοκίμιο, λογοτεχνία