Σύνδεση / Εγγραφή

Μέγεθος Γραμ/σειράς

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

Περιλαμβάνονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις του Δήμου Χανίων από το 1898 έως το 1940. Αναζήτηση μπορεί να γίνει με το έτος και τον αριθμό πρακτικού ή απόφασης. Σε κάθε τεκμήριο υπάρχει η δυνατότητα ξεφυλλίσματος, μεγέθυνσης και εκτύπωσης.

title subtitle creator practical_no decision_no trade_no publisher type language pub_place pub_year volume pages path