Σύνδεση / Εγγραφή

Μέγεθος Γραμ/σειράς

Περιήγηση στα μνημεία

Τα Χανιά κατά την Ενετοκρατία και την Τουρκοκρατία είχαν αρκετά ανεπτυγμένο εμπόριο και ναυτιλία. Όχι μόνον η εισαγωγή, αλλά και η εξαγωγή προϊόντων και διαφόρων ειδών ήταν αξιοσημείωτη. Ανάλογη με…
Ο σημερινός καθεδρικός ναός των Εισοδίων χτίστηκε στη θέση παλαιότερου ναού της Θεοτόκου, ο οποίος ανάγεται στον 14ο αιώνα. Όταν τα Χανιά κατελήφθησαν από τους τούρκους το 1645, ο ναός…
Το φρούριο της Απτέρας κτίστηκε από τους Οθωμανούς μετά την Επανάσταση του 1866, στο πλαίσιο ενός προγράμματος για τη σύνδεση της Κρήτης με ένα δίκτυο από οχυρωματικά έργα, πύργους και…
Ο ναός του Προφήτη Ηλία βρίσκεται στη θέση «Φρούδια» και έχει κτιστεί την περίοδο της Ενετοκρατίας. Αρχικά είχε κτιστεί το μικρότερο νότιο κλίτος του Προφήτη Ελισαίου. Κατά τα μέσα του…