ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Ψηφιδωτή παράσταση Ποσειδώνα και Αμυμώνης

Δάπεδο ιδιωτικής κατοικίας στα Νέα Καταστήματα που παρίστανε τον αρχαίο θεό Ποσειδώνα, προστάτη της θάλασσας, να απελευθερώνει τη Νύμφη Αμυμώνη, κόρη του βασιλιά του Άργους Δαναού, από τα χέρια Σατύρου (μέσα 3ου μ.Χ. αιώνα). Σήμερα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.

Μεγάλος λαξευτός οικογενειακός τάφος στην ανασκαφή «Εμμ. Μαθιουλάκη»

Μεγάλος λαξευτός οικογενειακός τάφος που ανακαλύφθηκε κατά τις εργασίες ανοικοδόμησης οικίας ιδιοκτησίας Εμμ. Μαθιουλάκη το 1981. Ανήκει στο νεκροταφείο της ελληνιστικής Κυδωνίας (τέλη 4ου – μέσα 3ου π.Χ. αιώνα) και είναι υπόγειος. Στην είσοδο οδηγεί μακρύς δρόμος μήκους 5.80 μ. και πλάτους 1.00 μ.  με 15 σκαλοπάτια. Ο τάφος αποτελείται από ένα μακρόστενο θάλαμο, με […]

Ρωμαϊκό Θέατρο αρχαίας Απτέρας

ρωμαϊκό-θέατρο

Το θέατρο της αρχαίας Απτέρας βρίσκεται στο νότιο τείχος της αρχαίας πόλης, πλησίον της νοτιοανατολικής της εισόδου. Η σημερινή του μορφή ανήκει στη ρωμαϊκή φάση και προέκυψε μετά από ριζική μετασκευή του προγενέστερου ελληνιστικού θεάτρου. Τα εδώλια επανατοποθετήθηκαν σε μια κτιστή υπόβαση, ενώ η σκηνή αντικαταστάθηκε από μια πιο επιβλητική ρωμαϊκή.