ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Βιβλιογραφία

Ιστορική Αναδρομή > Βιβλιογραφία

text-divider
 • Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Μαρία, Ο Νομός Χανίων μέσα από τα μνημεία του: από τα προϊστορικά χρόνια έως τη ρωμαιοκρατία, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και
 • Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 1996.
 • Ανδριανάκης, Μιχάλης, Η Παλιά πόλη των Χανίων, εκδ. Αδάμ, 1997.
 • Ανδριανάκης, Μιχάλης, «Μοναστήρια του νομού Χανίων», εφ. Χανιώτικα Νέα, 5-14/06/1985.
 • Ανδριανάκης, Μιχάλης, «Ο άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης και η μονή του Γδερνέτου», Πεπραγμένα του Ε’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου , τ. Β’, (1986), 14-53.
 • Βλαβογιλάκης, Μιχάλης, Εκκλησία και αγώνες της Κρήτης 1856-1905, εκδ. Ι. Σιδέρης, Χανιά 2011.
 • Greene, Molly, Κρήτη ένας κοινός κόσμος χριστιανοί και μουσουλμάνοι στη μεσόγειο των πρώιμων νεότερων χρόνων, μτφρ. Ελένη Γκαρά και Θέμις Γκέκου, εκδόσειςτουεικοστούπρώτου, Αθήνα 2001.
 • Γρυντάκης, Γιάννης, Η κατάκτηση της δυτικής Κρήτης από τους Τούρκους, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, Ρέθυμνο 1998.
 • Δετοράκης, Θεοχάρης, «Η τουρκοκρατία στην Κρήτη (1669-1898)», Κρήτη Ιστορία και Πολιτισμός, τ. Β΄, εκδ. Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Κρήτη 1988, 333-436.
 • Δετοράκης, Θεοχάρης, Ιστορία της Κρήτης, [χ.έ.], Ηράκλειο 1986.
 • Καρποδίνη-Δημητριάδη, Ευαγγελία, Κάστρα και Φορτέτσες της Κρήτης, εκδ. Αδάμ, Αθήνα 1995.
 • Κλάδου-Μπλέτσα, Αιμιλία, Τα Χανιά έξω από τα τείχη, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, Χανιά 1998.
 • Μαλτέζου, Χρύσα, «Η Κρήτη στη διάρκεια της περιόδου της Βενετοκρατίας», στο συλλογικό τόμο Κρήτη: Ιστορία και Πολιτισμός, Ν. Παναγιωτάκης (επιμ.), Ηράκλειο: Σύνδεσμος Τ.Ε.Δ.Κ. Κρήτης, 1988, 105-162.
 • Νικολακάκης, Νεκτάριος, «Τα ορθόδοξα μοναστήρια των Χανίων, πριν, στη διάρκεια και στο τέλος του Κρητικού Πολέμου: Από τις βενετικές στις οθωμανικές καταστιχώσεις», Νέα Χριστιανική Κρήτη, περίοδος Γ΄, τ. 30-31 (2011-2012), 281-320.
 • Ντουντουλάκη, Πηνελόπη, Η μνήμη και η στάχτη (VI): από τη μάχη της Κρήτης μέχρι την απελευθέρωση, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, Χανιά 2009.
 • Παπαδοπετράκης, Γρηγόριος, «Ιστορία της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος επονομαζόμενης των Ζαγκαρολών», Κρητικά Χρονικά,20 (1966), 17-162.
 • Προσκυνητάριο Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής, εκδ. Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, Χανιά 2006.
 • Σπανάκης, Στέργιος, Η Κρήτη: τουρισμός – ιστορία – αρχαιότητες, εκδ. Σφακιανάκης, Ηράκλειο [χ.χ.].
 • Σπανάκης, Στέργιος, Μνημεία της Κρητικής Ιστορίας, τ. IV-V, [χ.έ.], Ηράκλειο, 1969.
 • Σπανάκης, Στέργιος, Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο πέρασμα των αιώνων, 2 τ., εκδ. Γ. Δετοράκη, Ηράκλειο 1991.
 • Τσίβης, Ιωάννης, Χανιά 1252-1940, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1993.
 • Τωμαδάκης, Νικόλαος, «Η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων εν Ακρωτηρίω Μελέχα Κρήτης», Επετηρίς Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών, τ. Θ΄ (1932), 289-350.
 • Χαιρέτη, Μαρία, «Η απογραφή των ναών και των μονών της περιοχής Χανίων του έτους 1637», Επετηρίς Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών, 36 (1968), 335-388.
 • Χανιά (Κυδωνία): περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης = Khania (Kydonia): a tour to sites of ancient memory , επιμ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. ΚΕ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών αρχαιοτήτων, Χανιά 2009.
 • Χρηστάκης, Ιωάννης, – Πατεράκης, Γεώργιος, Η Κρήτη και η ιστορία της, εκδ. Καλέντης, Αθήνα 1995.
 • Χρονικόν Αντωνίου Τριβάν, μτφ. Γ. Πόρταλης, Χανιά 1930.
 • Ψιλάκης, Βασίλειος, Ιστορία της Κρήτης : από της απωτάτης αρχαιότητος μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων, τ. Γ΄, εκδ. Νέα Έρευνα, εν Χανίοις, 1909.
 • Ψιλάκης, Νικόλαος, Μοναστήρια και Ερημητήρια της Κρήτης, τ. Β΄, [χ.έ.], Ηράκλειο 2002.

  Βιβλιογραφία: Ιστότοποι
  http://odysseus.culture.gr/
  http://digitalcrete.ims.forth.gr/

text-divider