ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

Ψηφιακό αρχείο > Πρακτικά ΔΣ Χανίων (1898 - 1940)

Περιλαμβάνονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις του Δήμου Χανίων από το 1898 έως το 1940. Αναζήτηση μπορεί να γίνει με το έτος και τον αριθμό πρακτικού ή απόφασης. Σε κάθε τεκμήριο υπάρχει η δυνατότητα ξεφυλλίσματος, μεγέθυνσης και εκτύπωσης.