ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Ψηφιακό αρχείο > Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

text-divider

Το ψηφιακό υλικό ανήκει στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο Δήμο Χανίων. Σε περίπτωση χρήσης του υλικού αυτού παρακαλούμε όπως κάνετε αναφορά στην πηγή του, δηλαδή “Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων”.

Επιπλέον ψηφιοποιημένο υλικό (βιβλία, περιοδικά, φωτογραφίες, αρχεία) υπάρχει και είναι προσβάσιμο στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων. Περισσότερες πληροφορίες στο www.librarychania.gr

text-divider